Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

(λογοτεχνικά αποσπάσματα) : Ο Ζαρατούστρα το δέντρο και ο άνθρωπος

Για τo δέντρο πάνω στο βουνό  
"....
Ο  Ζαρατούστρα  αγκάλιασε  τον  κορμό   του  δέντρου  όπου  καθόταν  ο  νέος και  μίλησε  έτσι:   
«Αν  ήθελα  να  κουνήσω  αυτό  το  δέντρο  με  τα  χέρια  μου,   δεν  θα  τα   κατάφερνα.  Ο  άνεμος  όμως,  που  δεν  τον  βλέπουμε,  το  τυραννά  και  το  λυγίζει  ό­ πως  θέλει.  Αόρατα  χέρια  μας  λυγίζουν  και  μας  τυραννούν  και  μας  με  τον   χειρότερο τρόπο.»  
Τότε  σηκώθηκε πάνω  ταραγμένος  ο  νέος  και  είπε:  «ακούω  τον  Ζαρα­ τούστρα,  που τώρα ακριβώς τον  σκεφτόμουν».  
Ο  Ζαρατούστρα απάντησε:  «γιατί φοβάσαι;  Με τον άνθρωπο  συμβαίνει  ό,τι  και  με το  δέντρο.   Όσο  πιο  πολύ  θέλει  να  ανεβεί  στα  ύψη  και  στη  διαύγεια  τόσο  πιο  δυ­ νατά χώνονται  οι  ρίζες  του  μέσα  στη γη,  προς τα κάτω,  στα  σκοτάδια,  στα   βάθη  —  στο  κακό. » ..."


Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα 
Nietzsche Friedrich Wilhelm 
Εκδότης: Νησίδες
Έτος: 1998

Δεν υπάρχουν σχόλια: