Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, οι πρόσφυγες, οι νόμοι και ο Ρήγας Φεραίος

'....
Άρθρον

'....  Άρθρον   7. Ο αυτοκράτωρ λαός είναι όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου τούτου χωρίς εξαίρεσιν θρησκείας και διαλέκτου, Ελληνες, Βούλγαροι, Αλβανοί, Βλάχοι, Αρμένηδες, Τούρκοι και κάθε άλλον είδος γενεάς.

61. Οι νόμοι, αι προσταγαί, αι αποφάσεις της κρίσεως και όλαι αι δημοσίαι πράξεις λαμβάνουν τοιούτον τίτλον : Εν ονόματι του ελληνικού λαού, τω ... χρόνω της ελευθερίας, του δε σωτήριου τω ... ετει...

 120. (Οι ’Ελληνες)…δέχονται όλους τους αδικημένους ξένους και όλους τους εξορισμένους από την πατρίδα των δι’ αιτίαν της Ελευθερίας. Απαρνούνται και δεν δίδουν υποδοχής και περιποίησις εις τους τυτάννους.

..."

Ρήγας Φεραίος, "Νέα πολιτική Διοίκησις" Βιέννη 1779

Δεν υπάρχουν σχόλια: