Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Nikos Fokas and Alan Trench :Hanged Upon The Tree of Life


Ο Nikos Fokas (Common Sense, The Vault of Blossomed Ropes, Yellow Elephant Ensemble, κ.α) και ο Alan Trench (Temple Music) από την εμφάνισή του στο Nixon στην Αθήνα (14.06.12).  Το 32λεπτών video είναι το set με τίτλο Hanged Upon The Tree of Life που αποτελείται από τα κομμάτια Ice,Drift, The Well In Sofia Market, Indian Green, Negativland.

Περάστε σε full screen. Δυναμώστε τον ήχο. Κλείστε τα φώτα και αφήστε το video wall πισω από τον Foka και τον Trench να σας μεταφέρει σε μακρινές αλλά ποτέ ξεχασμένες "δικές σας" εικόνες. Ήχος και εικόνα σε απόλυτη αρμονία. Εικόνες ασπρόμαυρες και άλλωτε έγχρωμες. Αναμνήσεις και φόβοι που χαράσουν τον αρμονία του ήχου αφήνοντας πίσω βήματα, σκιές και φώς. Ένα ιδιαίτερο set και μια ιδιαίτερη video performance.